top of page

poredak ljubavi

sa Zojom

This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

Zoja Poredak

o zoji

Ljubav je tvorna sila kosmosa, a kosmos je red i suprotni pravac od haosa.
Destruktivne sile u postojećem kosmosu i našoj planeti i u našem životu su brze, eksplozivne i razarajuće. Za par sekundi mi možemo od bilo cega stvoriti haos. Implozivne sile su spore i potreban je veliki trud da se stvore predmeti, sistemi i sam život da bude samostalan. Na putu u život potrebno nam 9 meseci da sazrimo za izlazak u svet i za disanje. Mnogo godina nam je još potrebno da možemo sami brinuti o sebi..

Na putu života koji bi bio u radosti i moći svetlosnog stvaranja u ljubavi, neophodno je da razložimo, dematerijalizujemo sve stvorene blokade, strukture koje sputavaju život.
Pozivam vas da se upoznate sa tri tehnike koje koje radim i koje su moćni alati na ovom putu koji živimo. 

Naše postojanje u individui u porodičnom sistemu u rodu i narodu i čovečanstvu i kosmosu, protkano je veoma kompleksnim zakonima koji vladaju našim životima. Da bismo bili uspešni, sretni, zdravi i ostvareni, neophodno je da lečimo sve što posedujemo.
Dobrodošli u moj život, moju svest i moje srce.

bottom of page